Tabela rozmiarów
W/g PN-EN 1729-1 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.

Tabela rozmiarów