www.mebleszkolne.eu
SKLEP INTERNETOWY FARTA® meble szkolne, przedszkolne i biurowe.
www.mebleszkolne.eu
SKLEP INTERNETOWY FARTA® akcesoria do mebli.
Akcesoria meblowe - akcesoria.farta.pl
WYDAWNICTWO FARTA®
Mariusz Olbromski "Róża i kamień. Podróże na kresy." i "ŚLADAMI SŁÓW SKRZYDLATYCH ..."
WYDAWNICTWO FARTA, MARIUSZ OLBROMSKI
Zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ
Zakłady Meblowe FARTA Paweł Podstawski zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Zakłady Meblowe FARTA Paweł Podstawski oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY FARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.
  Załączniki:
 1. 1. Zapytanie ofertowe.
 2. 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. 3. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 2.
 4. 4. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 3.
 5. 5. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej – załącznik nr 4.
 6. 6. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 5.
 7. 7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
 8. 8. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 7.
 9. 9. Oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej (jeśli dotyczy) – załącznik nr 8.

pliki do pobrania

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Zakłady Meblowe FARTA Paweł Podstawski oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY FARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postepowania ofertowego.

plik do pobrania